TARGI DESIGN INSPIRE 2017, HONK KONG (CHINY),  7-9 GRUDNIA 2017 R.

Firma Cameleo Sp. z o.o. Sp. k. bierze udział w targach Design Inspire 2017, Honk Kong (Chiny), odbywających się w dniach 7-9 grudnia 2017 r. Udział w targach organizowany jest na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

CEL PROJEKTU:

Celem udziału w targach jest promocja przedsiębiorstwa poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z innymi wystawcami i uczestnikami targów.

PLANOWANE EFEKTY:

Zakłada się, że uczestnictwo w targach pozwoli pozyskać nowych kontrahentów i klientów z branży wykończenia wnętrz, architektów i projektantów. Umożliwi także przedstawienie oferty produkcji marek własnych dla wytwórców i dystrybutorów farb oraz materiałów dekoracyjnych, posiadających własne kanały dystrybucji. Ponadto pozwoli poznać potrzeby w branży farb i materiałów dekoracyjnych na rynkach Azji południowo-wschodniej. Obecność na targach stwarza możliwość odbycia wielu spotkań oraz podpisania umów o współpracy i/lub umów handlowych. Udział w targach może pozwolić wejść na rynki Azji południowo-wschodniej i/lub wzmocnić pozycję na tych rynkach. Poprzez współpracę z lokalnymi firmami z Hongkongu i z Chin, możliwe będzie nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami największych biur projektowych z Azji południowo-wschodniej,  którym będzie można bliżej przedstawić produkty Cameleo. Obecność na targach może przyczynić się do rozwoju firmy i wzrostu sprzedaży, a także wzrostu rozpoznawalności marki i przede wszystkim do promocji gospodarki regionu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu nie została określona.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Szacunkowa wartość wsparcia finansowego wyniesie maksymalnie 55.000 PLN

Więcej informacji na temat organizowanych targów i misji dostępnych jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl oraz iw.org.pl